SEGUEIX-NOS A

Solucions ITC d’ascensors

La nova normativa afecta el teu ascensor?

El parc nacional d’ascensors requereix millores de seguretat a causa de la seva antiguitat. S?estima que el 50% del parc té més de 25 anys d?antiguitat. Per abordar aquesta situació, el Ministeri d’Indústria ha proposat un projecte de Reial Decret que aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària AEM 1 Ascensors (també coneguda com a ITC). Aquest projecte s’enfoca a millorar la seguretat i ús dels ascensors, tant per part de les empreses conservadores com per part dels propietaris.

A Aszende, us volem ajudar a posar a punt el vostre ascensor d’acord amb la nova normativa.
Per això, t’oferim la millor solució per garantir la seguretat necessària i complis aquesta normativa.

LES SOLUCIONS QUE OFEREIX ASZENDE A LES NOVES MESURES DE SEGURETAT

NIVELLACIÓ DEFICIENT, SEGURETAT I ACCESSIBILITAT

Mesura de seguretat:

Precisió de parada d’almenys 10 mm, que implica precisió d’anivellament màxim 20 mm.

Acció necessària:

Per garantir la precisió de parada i anivellació exigides és recomanable fer servir un variador de freqüència.

PROTECCIÓ DE L'USUARI/A CONTRA EL TANCAMENT DE PORTES

Mesura de seguretat:

Tots els ascensors amb portes d’accionament automàtic han d’incorporar un dispositiu de protecció que accioni l’obertura de portes des de com a mínim 25mm fins a 1.600mm sobre la pissadora de cabina

Acció necessària:

Per garantir aquesta mesura cal instal·lar una cortina fotoelèctrica .

PROTECCIÓ CONTRA ELS MOVIMENTS INCONTROLATS DE LA CABINA EN REPÓS I AMB PORTES OBERTES

Mesura de seguretat:

Mitjans per impedir o aturar el moviment incontrolat de la cabina més enllà de la planta, amb la porta de pis no enclavada i la porta de cabina no tancada, com a resultat de la fallada de qualsevol component de la màquina de l’ascensor o del sistema de control del accionament de què depèn el moviment segur de la cabina.

Acció necessària:

Incorporar el dispositiu de seguretat, a tots els ascensors, en el moment en què es canviïn simultàniament el seu grup tractor, (elèctric o hidràulic) i la seva maniobra.

RESCAT D'USUARIS ATRAPATS

Mesura de seguretat:

Incorporar un sistema de comunicació bidireccional que garanteixi que tots els usuaris atrapats puguin demanar auxili en qualsevol moment a un centre de rescat. El sistema ha de ser accessible per a persones amb discapacitat física.

Acció necessària:

Instal·lar un sistema de comunicació bidireccional accessible.

SUBSTITUCIÓ DE GUIES I XASSÍS

Mesura de seguretat:

Els ascensors existents no poden tenir guies de cabina i/o contrapès del tipus cilíndrica, de rail o de fusta.

Acció necessària:

Instal·lats abans del 06/09/1952:
Les de fusta i cilíndriques buides, a partir d’Inspecció Periòdica abans de 3 anys.
6 anys per a la resta.
Instal·lats entre 06/09/1952 i 01/04/1967:
Les de fusta i cilíndriques buides, a partir d’Inspecció Periòdica abans de 3 anys.
8 anys per a la resta.
Instal·lats des de 01/04/1967:
A partir d’Inspecció Periòdica abans de 10 anys.

DISPOSITIUS DE CONTROL DE CÀRREGA

Mesura de seguretat:

Impedir la sobrecàrrega a cabina .

Acció necessària:

Incorporar dispositius que impedeixin la sobrecàrrega a cabina, sempre que la seva instal·lació sigui tècnicament viable i no impliqui el canvi del quadre de maniobra. Els ascensors catalogats com a “històrics”, i on no s’hagin substituït les guies, hauran de reduir al 50% la càrrega nominal. Als canvis de maniobra s’implementarà aquest dispositiu.

CONTRAPÉS

Mesura de seguretat:

Per garantir la seguretat del guiatge del contrapès i dels pesos que el formen, el guiatge s’ha de fer mitjançant guies i les peses s’han de carregar sobre el bastidor amb elements de subjecció de les mateixes. Els contrapesos i el sistema de guiatge han de poder ser inspeccionats en tot el recorregut.

Acció necessària:

Als ascensors existents, excepte marcat CE i històrics, caldrà adaptar el contrapès per complir els apartats 5.4.11 i 5.7.1 de la norma UNE EN 81-20:2020.

NOUS TERMINIS PER A REALITZAR LES INSPECCIONS

Inspecció
cada 2 anys:

Per a ascensors instal·lats en edificis dús industrial i llocs de pública concurrència.

Inspecció cada 4 anys:

Si es tracta d’ascensors instal·lats a edificis de més de vint habitatges, o amb més de quatre plantes servides.

Inspecció
cada 6 anys:

Per a ascensors no inclosos en els casos anteriors.

Ascensor amb
més 24 anys

Si l’ascensor té més de 24 anys, els terminis es redueixen a la meitat.

Inspecció
favorable

S’exigeix ​​una inspecció favorable abans de la posada en marxa de l’ascensor.

Podem ajudar-te!

Necessites implementar alguna d’aquestes millores a l’ascensor de la teva comunitat? Vols obtenir informació més detallada relacionada amb la nova ITC per a ascensors? No t’ho pensis dues vegades posa’t en contacte amb nosaltres mitjançant aquest formulari i resoldrem tots els teus dubtes sobre la ITC i que afecta el teu ascensor.

Estarem encantats d’ajudar-te.

  Per què Aszende?

  Som fabricants
  nacionals

  Més de 45 anys
  d'experiència

  17 delegacions
  per tot Espanya

  Equip propi de
  professionals

  SÍGUENOS EN