SEGUEIX-NOS A

Quan és obligatori posar un ascensor?

A la societat actual, l’accessibilitat és un dels temes que apareix al focus de l’opinió pública. Amb l’objectiu de fer que les edificacions siguin accessibles per a totes les persones, hi ha a Espanya diferents normatives i regulacions que busquen garantir-ho de manera universal als espais tant públics com privats. Aquest és el cas dels edificis i els ascensors. A continuació, respondrem a la pregunta de quan és obligatori posar un ascensor i per què.

normativa-vigente-ascensores

Normativa vigent i obligatorietat de mobilitat vertical: Quan és obligatori posar un ascensor?

A Espanya, per respondre aquesta incògnita cal prendre com a referència la Llei de Propietat Horitzontal. D’acord amb aquesta, en una comunitat de veïns és obligatori instal·lar un ascensor si es compleix amb alguna de les característiques següents:

  1. En els casos en què es construeix un edifici de nova planta que tingui més de quatre pisos en total.
  2. En els casos de reformes integrals d’edificis existents, quan aquests tenen més de quatre pisos.
  3. Quan a la comunitat de veïns visquin persones de més de 70 anys o amb discapacitat.

Instal·lació en edificis nous

Aprofundint en això, podem dir que tots els edificis de construcció nova a Espanya que superin una determinada quantitat de pisos han d’incloure en els seus plànols els espais per a la instal·lació d’un ascensor. D’acord amb el Reglament Nacional d’Edificacions, a la norma A.010 es disposa la instal·lació d’ascensors obligatòria quan hi hagi un nivell de circulació comú que arribi als 12 metres lineals sobre el nivell d’ingrés a l’edifici des de la sendera. El que això vol dir és que, si és un edifici de cinc pisos, és obligatori instal·lar almenys un ascensor.

obligatoriedad-ascensor

El vot majoritari i la instal·lació d'ascensors

A més de l’alçària de l’edificació, un dels factors que es tenen en compte en pensar quan és obligatori posar un ascensor és el que es coneix com a vot majoritari. Se sol cometre l’error de pensar que el vot majoritari és l’única manera d’assolir la instal·lació d’un ascensor, però això no és cert del tot.

El que hem de tenir en compte és que, en una comunitat de veïns, cal que es doni un de dos escenaris per promoure la instal·lació d’un dispositiu d’elevació: que hi hagi un vot favorable de la majoria dels propietaris o que una persona de més de 70 anys, amb discapacitat o amb mobilitat reduïda que resideixi o treballi a l’edifici presenti la sol·licitud.

En el darrer dels casos, quan és una persona amb discapacitat, mobilitat reduïda o de més de 70 anys qui ho requereixi, sia perquè viu o perquè treballa a l’edifici, ja no cal sotmetre la decisió a la votació entre els veïns. Això, però, sempre que l’import repercutit en aquesta instal·lació no superi les dotze mensualitats ordinàries de despeses comunes. Alhora, el cost d’instal·lació depèn del coeficient de participació de cadascun dels habitatges.

Pas a pas per a instal·lar un ascensor en un edifici

Ara que hem vist quan és obligatori posar un ascensor a un edifici, volem explicar-te el pas a pas per dur a terme aquesta instal·lació. El primer pas és la presentació de la sol·licitud davant de la comunitat de propietaris, per part d’una persona sol·licitant. Segons la Llei de Propietat Horitzontal, la instal·lació d’elements comuns requereix una majoria qualificada a la junta de propietaris, amb les excepcions ja esmentades. Comptant o no amb el vot de la majoria, es recomana presentar una proposta clara en què s’incloguin tant els beneficis com els costos associats al procediment.

Requisits per instal·lar un ascensor

En segona instància, abans de procedir a la instal·lació de l’ascensor, cal una avaluació de si l’edifici compleix els requisits estructurals i tècnics necessaris. Això pot incloure estudis de planificació urbana i de viabilitat tècnica, així com obtenir els permisos corresponents amb les autoritats locals.

També és important considerar l’accessibilitat de les àrees comunes i, alhora, assegurar-se que la instal·lació compleixi les normatives vigents en matèria de seguretat i d’accés a l’ascensor mateix per a persones amb mobilitat reduïda.

obligatorio-ascensor-comunidad-vecinos

Elecció d'un instal·lador

Finalment, a l’hora d’instal·lar un ascensor en un edifici, sempre es recomana acudir a instal·ladors amb experiència i una reputació sòlida que garanteixin l’èxit del projecte. A més, moltes empreses que s’hi dediquen solen oferir també el manteniment dels ascensors per al seu bon funcionament amb el pas del temps.

En aquest escenari, l’empresa Aszende destaca per la seva àmplia experiència i trajectòria al sector, oferint serveis especialitzats que abasten des de la consultoria inicial fins a la posada en marxa i el manteniment continu dels ascensors. Es distingeix pel compromís amb la qualitat i l’eficiència i per disposar d’equips tècnics amb els coneixements necessaris per adaptar-se a les necessitats específiques de cada edifici.

Finalment, podem destacar que Aszende ofereix atenció posterior a la instal·lació que és clau per maximitzar la durabilitat i l’eficiència del sistema, contribuint així a la comoditat i el benestar dels residents.

Cherlys Michel Pérez Ronda
Responsable d’Obra Civil 

Podem
ajudar-te

T’agradaria saber més sobre els nostres productes, serveis i solucions de mobilitat vertical? 

No ho dubtis i contacta amb nosaltres sense cap mena de compromís mitjançant aquest formulari. Ens posarem en contacte amb tu al més aviat possible.

Si vols saber més sobre el tractament de les teves dades, visita la nostra política de privadesa.

    SÍGUENOS EN